Li-Ning Way of Wade 2 發表會 現場實況花絮

Dwyane Wade於開幕賽所著用的Li-Ning Way of Wade 2 “Dynasty”已盛大發表, 今次在中國特別舉辦Li-Ning Way of Wade 2球鞋發表會, 在活動現場裡可看到Li-Ning一口氣展出多雙即將上市的Li-Ning Way of Wade 2全新配色作, 現場精彩程度絕對讓人期待. 此雙Li-Ning Way of Wade 2將陸續全球公販, 各位Wade球迷們可千萬別錯過.

li-ning-way-of-wade-2-launch-party-1 li-ning-way-of-wade-2-launch-party-2 li-ning-way-of-wade-2-launch-party-3 li-ning-way-of-wade-2-launch-party-4 li-ning-way-of-wade-2-launch-party-5 li-ning-way-of-wade-2-launch-party-6 li-ning-way-of-wade-2-launch-party-7 li-ning-way-of-wade-2-launch-party-8 li-ning-way-of-wade-2-launch-party-9 li-ning-way-of-wade-2-launch-party-10 li-ning-way-of-wade-2-launch-party-11 li-ning-way-of-wade-2-launch-party-12 li-ning-way-of-wade-2-launch-party-13 li-ning-way-of-wade-2-launch-party-14 li-ning-way-of-wade-2-launch-party-15 li-ning-way-of-wade-2-launch-party-16 li-ning-way-of-wade-2-launch-party-17 li-ning-way-of-wade-2-launch-party-18

Source:  Sneakernews

Faccebook 留言載入中...