KENZO x TOILETPAPER Magazine 2013 秋/冬 聯乘系列完整釋出

在上個月發佈由法國時尚品牌 KENZO 與 TOILETPAPER 雜誌聯手打造的 2013 秋冬別注系列單品,今日釋出了該系列完整的聯名單品。KENZO 持續以自家品牌的幽默精神,加上今季主打的眼睛圖案,以及多款以詼諧為主調的設計元素,帶來了多項單品包括衛衣、T-Shirt 與一系列 iPhone 保護殼。目前整系列已可透過 KENZO SHOP 購得。

kenzo-x-toiletpaper-magazine-2013-fallwinter-collection-1 kenzo-x-toiletpaper-magazine-2013-fallwinter-collection-2 kenzo-x-toiletpaper-magazine-2013-fallwinter-collection-3 kenzo-x-toiletpaper-magazine-2013-fallwinter-collection-4 kenzo-x-toiletpaper-magazine-2013-fallwinter-collection-5 kenzo-x-toiletpaper-magazine-2013-fallwinter-collection-6 kenzo-x-toiletpaper-magazine-2013-fallwinter-collection-7 kenzo-x-toiletpaper-magazine-2013-fallwinter-collection-8 kenzo-x-toiletpaper-magazine-2013-fallwinter-collection-9 kenzo-x-toiletpaper-magazine-2013-fallwinter-collection-10 kenzo-x-toiletpaper-magazine-2013-fallwinter-collection-11 kenzo-x-toiletpaper-magazine-2013-fallwinter-collection-12 kenzo-x-toiletpaper-magazine-2013-fallwinter-collection-13 kenzo-x-toiletpaper-magazine-2013-fallwinter-collection-14

Source:hypebeast

Faccebook 留言載入中...