SASQUATCHfabrix. 2014年 春/夏系列 型錄發表

向以前衛方式詮釋古著與民族風格的日本街頭品牌SASQUATCHfabrix.,在今度披露了2014年度春夏系列形象型錄,延續品牌一貫求新求變與自各領域取材的概念,今季度以自然與古舊服飾的氛圍作靈感出發,加入當代的剪裁,其中更可以看到許多現今街頭服飾大熱的元素—但以SASQUATCHfabrix.的觀點呈現,將即減的運動概念服飾加入大地色系色彩配置,呈現平衡感獨具,且令人印象深刻的一季。

sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-5 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-4 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-3 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-2 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-1 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-16 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-15 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-14 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-13 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-12 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-11 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-10 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-9 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-8 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-7 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-6 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-27 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-28 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-17 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-18 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-19 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-20 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-21 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-22 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-23 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-24 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-25 sasquatchfabrix-2014-spring-summer-lookbook-26

Source:fashionsnap

Faccebook 留言載入中...