MADNESS Pop-up Store by SOHOFAMA 開幕活動回顧

隨著日前發表了 2014 秋冬系列,由余文樂主理的服裝品牌 MADNESS 最近亦與香港有機樂活品牌 LOCOFAMA 合作,在後者位於中環 PMQ 元創方的新店 SOHOFAMA 開設了期間限定店,實行將潮流文化概念與新興時尚食府合而為一。現場不但展示出 MADNESS 的 2014 秋冬系列,店方更為這間 Pop-up Store 設計了特別菜單,包括芝士西班牙火腿蛋治、蝦兵蟹將銀絲卷和朱古力速窩餅。此外,余文樂亦有親自到場主持開幕禮,並穿上一身 MADNESS 秋冬新品,親身示範今季的搭配主題。期間限定店由 11 月 15 日開始至 12 月 14 日結束。

MADNESS 期間限定店
SOHOFAMA @ PMQ 元創方
中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方 A 座地下 G09 – G14 號

 

madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-1 madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-2 madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-3 madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-4 madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-5 madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-6 madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-7 madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-8 madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-9 madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-10 madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-15 madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-11 madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-12 madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-13 madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-14 madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-16 madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-17 madness-pop-up-store-by-sohofama-recap-18

Faccebook 留言載入中...