《The Master Kong Quarterly》刊物第一期

《The Master Kong Quarterly》一本以中國儒家教育的創始人孔子而命名的全新出版刊物日前正式推出的第一期。該本以圖像為主的刊物此番選取了以香港作為背景,通過各 種獨立的主題以及藝術家的作品來表達當代的聲音;至於內容方面主要圍繞香港這個多元化的城市當中新舊的結合,密集的建築,中西文化差異以及時事等內容所表 現出來的個性。現可通過以上內容欣賞或緊貼我們了解更多最新的內容。

the-master-kong-quarterly-hong-kong-issue-1-01

the-master-kong-quarterly-hong-kong-issue-1-02

the-master-kong-quarterly-hong-kong-issue-1-03

the-master-kong-quarterly-hong-kong-issue-1-04

the-master-kong-quarterly-hong-kong-issue-1-05

the-master-kong-quarterly-hong-kong-issue-1-06

the-master-kong-quarterly-hong-kong-issue-1-07

the-master-kong-quarterly-hong-kong-issue-1-08

the-master-kong-quarterly-hong-kong-issue-1-09

the-master-kong-quarterly-hong-kong-issue-1-10

the-master-kong-quarterly-hong-kong-issue-1-11

the-master-kong-quarterly-hong-kong-issue-1-12

the-master-kong-quarterly-hong-kong-issue-1-13

the-master-kong-quarterly-hong-kong-issue-1-14

Faccebook 留言載入中...