TOPMAN 香港公布全新品牌代言人

即將於 7 月 10 日正式在香港開設專門店的 TOPMAN,日前就正式宣布邀請了香港男歌手周柏豪為品牌代言人,更順勢發表了最新宣傳硬照,為新店打響頭炮。而除了周柏豪之外,品牌方面同時亦請來了謝婷婷成為 Topshop 的香港代言人,與周柏豪攜手為 TOPSHOP TOPMAN 男女裝專門店造勢。

 

topman-hong-kong-announces-new-brand-ambrassor-4 topman-hong-kong-announces-new-brand-ambrassor-3 topman-hong-kong-announces-new-brand-ambrassor-2 topman-hong-kong-announces-new-brand-ambrassor-1 topman-hong-kong-announces-new-brand-ambrassor-13 topman-hong-kong-announces-new-brand-ambrassor-12 topman-hong-kong-announces-new-brand-ambrassor-11 topman-hong-kong-announces-new-brand-ambrassor-10 topman-hong-kong-announces-new-brand-ambrassor-9 topman-hong-kong-announces-new-brand-ambrassor-8 topman-hong-kong-announces-new-brand-ambrassor-7 topman-hong-kong-announces-new-brand-ambrassor-6 topman-hong-kong-announces-new-brand-ambrassor-5

tags :
Faccebook 留言載入中...