HUF 2014 第二波春季鞋款系列

隨著早前第二波春季系列服飾的釋出後,知名街頭品牌 HUF 於日前緊接著發佈了第二波的鞋款系列,系列中包括了配有白色和橡膠外底的新款 Galaxy,印有長頸鹿紋理的中筒 Mercer,輔以兩款花卉圖案的 Sutter 和擁有新配色的 HR-1,Pepper Pro,Ramondetta Pro。現可通過到 HUF 的官網對該系列進行購買,售價從 $60 美元起。

 

huf-2014-spring-delivery-2-footwear-2 huf-2014-spring-delivery-2-footwear-3 huf-2014-spring-delivery-2-footwear-4 huf-2014-spring-delivery-2-footwear-5 huf-2014-spring-delivery-2-footwear-6

tags : / /
Faccebook 留言載入中...