COMME des GARÇONS 2014 秋冬系列發佈會

於秀前,川久保玲的丈夫 Adrian Joffe 向 Tim Blanks 轉達了本季系列的主旨「Holey Jacket」,當 1981 年 COMME des GARÇONS 首次來到巴黎時,那些以技驚四座的破洞處理毛衣毫無疑問影響了接下來三十年間歐洲時裝界對於「蕾絲」的定義。而在 2014 年秋冬季系列中,西裝外套、大衣、鞋履乃至象徵印度象神 Ganesh 的怪誕的髮型均被進行了裁挖處理,與後半場秀中的未處理版對比頗有高橋盾「LANGUID」系列般的視覺效果。

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-6

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-5

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-4

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-3

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-1

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-21

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-20

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-19

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-18

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-17

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-16

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-15

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-14

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-13

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-12

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-11

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-10

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-9

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-8

comme-des-garcons-2014-fall-winter-collection-7

Faccebook 留言載入中...