The Andy Warhol Foundation x New Era「Cha Ching」聯名帽款

制帽大廠 New Era 近日聯手著名波普大師 Andy Warhol 的基金會 The Andy Warhol Foundation 合作推出一款「Cha Ching」別注帽款。毫無疑問此番所採用的圖案當然是來自 Andy Warhol 手筆經典的「$」標誌,并以多種配色呈現貫穿在整個以青綠色的 5-panel 帽上,而側面會附上 Andy Warhol 的簽名。現該款「Cha Ching」帽款可通過到 New Era 購得。

 

Faccebook 留言載入中...